ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net

» Комбинирано детско съоръжение, модел Г42

Снимка на продукта: Комбинирано детско съоръжение, модел Г42
Комбинирано детско съоръжение, модел Г42

Комбинирано детско съоръжение с висока игрова стойност, състоящо се от къщичка с пързалка и кула, свързани помежду си с тунел. Двата възможни достъпа до съоръжението са изкачване на наклонена рампа или въжена мрежа.
За увеличаване броя на заниманията и атрактивността на съоръжението са прибавени занимателен панел “Морски шах” и люк за наблюдение.

Цена без ДДС:6 260.00 лв
Цена с ДДС:7 512.00 лв
 
Цена за монтаж
Вариант 1: 375.00 лв (без ДДС) чрез анкериране към готова бетонова плоча .......................... Вариант 2: 535.00 лв (без ДДС) чрез замонолитване с изливане на бетонови стъпки в мека настилка, асфалт или тротоарни плочи. Посочените цени са без ДДС  
       
Чертежи с габарити: Виж | Виж |
         
Допълнителни характеристики

Възрастова група: 3-12 г.

Масимална височина на свободно падане: 100 см

Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, темтични игри

Допустими настилки за зоната на падане:  трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм

Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3

Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.