ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Комбинирано съоръжение за игра, модел КД61 – “Магазинче за закуски”

1 020.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД50 – “Славейче”

1 040.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД43 – “Фермата”

1 195.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД52

1 208.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД68

1 350.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД51 – “Локомотив”

1 420.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД41 – Лабиринт “Сафари”

1 451.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД69

1 510.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД67

1 535.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД54 – “Бялата акула”

1 608.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД42 – Лабиринт “Горска пътека”

1 625.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД58

1 658.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД95 -“Хеликоптер”

1 658.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД48 – “Бялото зайче”

1 767.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД56 – “Лисицата и враната”

1 935.00 лв. без ДДС
Разгледай

Детска къщичка със занимателни игри и подвижен мост, модел КД64 – “Двете къщички”

1 995.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД53 – “Локомотив с пързалка”

2 010.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД60

2 095.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД59 – “Корабчето”

2 240.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД62 – “Влакче”

2 315.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД47 – “Джунглата”

2 364.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД44 – “Морско дъно”

2 426.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД55 – “ЖП гара”

2 474.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД46 – “Горска къщичка”

2 588.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД49

2 885.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД63 – “Тайната пътека”

2 915.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД65 – “Влакче с два вагона”

3 212.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД45 – “Малката принцеса”

3 585.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД66

3 950.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД97

4 212,00 лв без ДДС
Разгледай