ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Детски площадки за детски ясли

За разлика от детските площадки за обществено ползване, където стремежът е да се създадат възможност за игра на деца с различна възраст, тези площадки имат за цел да създадат условия за занимание на не много голяма група деца от една и съща възраст. В този смисъл е желателно: ● да се осигурят такива съоръжения, които да обединяват играта на децата, чрез възможност за общуване и тематични игри; ● част от съоръженията да имат образователен характер, който да се постига чрез т. нар. "интерактивни игри"; ● при възможност да се осигури и състезателен характер на някои игри и забавления, напр. двойно пързаляне, преодоляване на препятствия, пазене на равновесие и др. Тъй като учителите в детските градини имат натрупан богат опит в тази насока, е добре при изборът или конфигурирането на конкретната площадка за игра, да се отчетат техните виждания и желания, при което съвместно ще се дoстигане до изработка на площадка за игра с високи игрови и образователни възможности.

Виж продуктите

Детски площадки за детски градини

Тези площадки за игра са предназначени както за деца до 3 години, така и за деца от 3 до 12 години. На всяка една от тях са оформени условни зони за двете възрастови групи, в които са разположени съответстващите съоръжения за игра. В по-голямата част от случаите тези площадки се нуждаят от ограда, пейки и кошчета за отпадъци, както и от информационна табела, каквито също можем да предоставим.

Виж продуктите

Детски площадки - Обществени

Виж продуктите