ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Комбиниран уред за коремни преси и лицеви опори, модел Ф01

1 550.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано спортно съоръжение, модел Ф02

3 370.00 лв без ДДС
Разгледай

Равновесна греда, модел Ф03

210.00 лв без ДДС
Разгледай

Висилка, лост за набиране, модел Ф04

625.00 лв без ДДС
Разгледай

Успоредка, модел Ф05

700.00 лв без ДДС
Разгледай

Колона за разтягане, модел Ф06

310.00 лв без ДДС
Разгледай

Стъпки за баланс, модел Ф07

270.00 лв без ДДС
Разгледай

Уред за висок скок, модел Ф08

1000.00 лв без ДДС
Разгледай

Гимнастическа (шведска) стена, модел Ф09

1 185.00 лв без ДДС
Разгледай

Ръкоход, модел Ф10

1 380.00 лв без ДДС
Разгледай

Уред за лицеви опори, модел Ф11

410.00 лв без ДДС
Разгледай

Хоризонтална лежанка, модел Ф12

560.00 лв без ДДС
Разгледай

Наклонена лежанка, модел Ф13

750.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран уред – шведска стена и лостове за набиране, модел Ф14

1 630.00 лв без ДДС
Разгледай

Халки, модел Ф15

475.00 лв без ДДС
Разгледай

Троен лост за набиране, модел Ф18

880.00 лв. без ДДС
Разгледай