ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Лост за набиране, модел ФМС48

500.00 лв. без ДДС
Разгледай

Успоредка, модел ФМС49

650.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена, модел ФМС50

1 200.00 лв без ДДС
Разгледай

Ръкоход, модел ФМС51

1 190.00 лв. без ДДС
Разгледай

Троен лост за набиране, модел ФМС52

790.00 лв. без ДДС
Разгледай

Двоен лост за набиране, модел ФМС59

740.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена на 2 нива, модел ФМС60

990.00 лв. без ДДС
Разгледай

Фитнес уред за лицеви опори, модел ФМС61

350.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран уред – Шведска стена и Ръкоход, модел ФМС62

2 180.00 лв. без ДДС
Разгледай

Лост за набиране на три нива, модел ФМС65

790.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 66

1 315.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 77

2 950.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 78

2 230.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС83

5 820.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС85

2 230.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 92

2 740.00 лв. без ДДС
Разгледай

Ръкоход и стълба за катерене, модел ФМС 108

1 320.00 лв без ДДС
Разгледай

Успоредка и лост за набиране. модел ФМС 109

1000.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 113

3 600.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 123

4 420.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 125

2 950.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 127

4 630.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 130

6 050.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 136

4 220.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 137

780.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 138

4 730.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 139

4 680.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС141

2 400.00 лв без ДДС
Разгледай

Стойки за лицеви опори, модел ФМС 142

530.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 146

3 050.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 156

5 980.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 159

1780.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 160

3 250.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 161

2 780.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 166

1 750.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 167

5 820.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 174

2 270.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 175

1 390.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 176

6 600.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 177

4 830.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 178

4 530.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 179

5 030.00 лв без ДДС
Разгледай

Пейка с ръкохватки, модел ФМС 188

570.00 лв без ДДС
Разгледай

Стъпала за подскок, модел ФМС 189

1 440.00 лв без ДДС
Разгледай

Фитнес уред – Халки, модел ФМС 190

620.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 193

1 480.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 195

1 650.00 лв без ДДС
Разгледай