ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Лост за набиране, модел ФМС48

510.00 лв. без ДДС
Разгледай

Успоредка, модел ФМС49

660.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена, модел ФМС50

1 230.00 лв без ДДС
Разгледай

Ръкоход, модел ФМС51

1 220.00 лв. без ДДС
Разгледай

Троен лост за набиране, модел ФМС52

810.00 лв. без ДДС
Разгледай

Двоен лост за набиране, модел ФМС59

760.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена на 2 нива, модел ФМС60

1010.00 лв. без ДДС
Разгледай

Фитнес уред за лицеви опори, модел ФМС61

350.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран уред – Шведска стена и Ръкоход, модел ФМС62

2 230.00 лв. без ДДС
Разгледай

Лост за набиране на три нива, модел ФМС65

810.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 66

1 340.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 77

3 010.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 78

2 280.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС83

5 940.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС85

2 280.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 92

2 800.00 лв. без ДДС
Разгледай

Ръкоход и стълба за катерене, модел ФМС 108

1 380.00 лв без ДДС
Разгледай

Успоредка и лост за набиране. модел ФМС 109

1020.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 113

3 680.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 123

4 510.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 125

3 010.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 127

4 730.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 130

6 170.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 136

4 300.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 137

800.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 138

4 830.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 139

4 780.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС141

2 450.00 лв без ДДС
Разгледай

Стойки за лицеви опори, модел ФМС 142

540.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 146

3 120.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 156

6 100.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 159

1 820.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 160

3 320.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 161

2 840.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 166

1 780.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 167

5 940.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 174

2 320.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 175

1 420.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 176

6 740.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 177

4 930.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 178

4 630.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 179

5 130.00 лв без ДДС
Разгледай

Пейка с ръкохватки, модел ФМС 188

580.00 лв без ДДС
Разгледай

Стъпала за подскок, модел ФМС 189

1 470.00 лв без ДДС
Разгледай

Фитнес уред – Халки, модел ФМС 190

630.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 193

1 510.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 195

1 680.00 лв без ДДС
Разгледай