ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net

» Комбинирано детско съоръжение, модел ММ21

Снимка на продукта: Комбинирано детско съоръжение, модел ММ21
Комбинирано детско съоръжение, модел ММ21
Файлове с информация
Техническа спецификация        
 

Цена без ДДС:3 860.00 лв
Цена с ДДС:4 632.00 лв
 
Цена за монтаж
Вариант 1: 310.00 лв (без ДДС) чрез анкериране към готова бетонова плоча .......................... Вариант 2: 440.00 лв (без ДДС) чрез замонолитване с изливане на бетонови стъпки в мека настилка, асфалт или тротоарни плочи. Посочените цени са без ДДС  
       
Чертежи с габарити: Виж | Виж |