ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net

» Комбинирано детско съоръжение, модел КД72

Снимка на продукта: Комбинирано детско съоръжение, модел КД72
Комбинирано детско съоръжение, модел КД72
Файлове с информация
Техническа спецификация        
 

Цена без ДДС:5 140.00 лв
Цена с ДДС:6 168.00 лв
 
Цена за монтаж
Вариант 1: 300.00 лв (без ДДС) чрез анкериране към готова бетонова плоча .......................... Вариант 2: 430.00 лв (без ДДС) чрез замонолитване с изливане на бетонови стъпки в мека настилка, асфалт или тротоарни плочи. Посочените цени са без ДДС  
       
Чертежи с габарити: Виж |
         
Допълнителни характеристики

Възрастова група: 2-12 г.

Масимална височина на свободно падане: 125 см

Видове игри: катерене, пързаляне, провиране, колективни игри

Допустими настилки за зоната на падане:  трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм

Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3

 

Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.