ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net

» Комбинирано детско съоръжение, модел КД110

Снимка на продукта: Комбинирано детско съоръжение, модел КД110
Комбинирано детско съоръжение, модел КД110 Комбинирано детско съоръжение, модел КД110 Комбинирано детско съоръжение, модел КД110 Комбинирано детско съоръжение, модел КД110 Комбинирано детско съоръжение, модел КД110 Комбинирано детско съоръжение, модел КД110

Цена без ДДС:4 820.00 лв
Цена с ДДС:5 784.00 лв
 
Цена за монтаж
Вариант 1: 285.00 лв (без ДДС) чрез анкериране към готова бетонова плоча .......................... Вариант 2: 405.00 лв (без ДДС) чрез замонолитване с изливане на бетонови стъпки в мека настилка, асфалт или тротоарни плочи. Посочените цени са без ДДС  
       
Чертежи с габарити: Виж |