ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net

» Детска площадка тип О5

Снимка на продукта: Детска площадка тип О5
Детска площадка тип О5
Файлове с информация
       
 

Изделие Мярка К-во
1 Комбинирано детско съоръжение, модел КДС04 бр 1
2 Комбинирано детско съоръжение, модел КДС52 бр 1
3 Детска люлка модел: Л18-С+К бр 1
4 Детска клатушка модел: А02-6 “Кучета” бр 1
5 Детскa къщичка с пейки, модел Б28 бр 1
6 Детска въртележка, модел Е06 бр 1
Цена без ДДС:по запитване
Цена с ДДС:по запитване
 
Цена за монтаж
Вариант 1: 555.00 лв (без ДДС) чрез анкериране към готова бетонова плоча .......................... Вариант 2: 795.00 лв (без ДДС) чрез замонолитване с изливане на бетонови стъпки в мека настилка, асфалт или тротоарни плочи. Посочените цени са без ДДС  
       
Чертежи с габарити: Виж |