ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net

» Детска площадка тип O18

Снимка на продукта: Детска площадка тип O18
Детска площадка тип O18
Файлове с информация
       
 

Изделие Мярка К-во
1 Тематично комбинирано съоръжение “Африка” бр 1
2 Комбинирано детско съоръжение, модел Г27 бр 1
3 Детска люлка, модел Л06-С+К бр 1
4 Детска люлка, модел А01-3 “Папагал” бр 1
5 Детска клатушка модел: А02-8 “Жирафи” бр 1
6 Комбинирано детско съоръжение, модел КД41 бр 1
7 Детски тунел “Лъвчо”, модел Т24 бр 1
Цена без ДДС:по запитване
Цена с ДДС:по запитване
 
Цена за монтаж
Вариант 1: 815.00 лв (без ДДС) чрез анкериране към готова бетонова плоча .......................... Вариант 2: 1165.00 лв (без ДДС) чрез замонолитване с изливане на бетонови стъпки в мека настилка, асфалт или тротоарни плочи. Посочените цени са без ДДС  
       
Чертежи с габарити: Виж |