ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net

» Детска площадка тип O16

Снимка на продукта: Детска площадка тип O16
Детска площадка тип O16
Файлове с информация
       
 

Изделие Мярка К-во
1 Комбинирано детско съоръжение, модел Г06 бр 1
2 Комбинирано детско съоръжение, модел КД71 бр 1
3 Детска люлка модел: Л18-С+К бр 1
4 Детска клатушка модел: А02-6 “Кучета” бр 1
5 Детска клатушка модел: А04-9 “Конче” бр 1
6 Детско съоръжение за баланс, модел СГ29 бр 1
7 Игра “Лабиринт”, модел ИГ1 бр 1
8 Детска къщичка “Индианска шатра”, модел Б11 бр 1
Цена без ДДС:по запитване
Цена с ДДС:по запитване
 
Цена за монтаж
Вариант 1: 1220.00 лв (без ДДС) чрез анкериране към готова бетонова плоча .......................... Вариант 2: 1740.00 лв (без ДДС) чрез замонолитване с изливане на бетонови стъпки в мека настилка, асфалт или тротоарни плочи. Посочените цени са без ДДС  
       
Чертежи с габарити: Виж |