ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Игра“Часовник” модел ИГ2-21

310.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Лабиринт”, модел ИГ1

420.00 лв без ДДС
Разгледай

Ребус “Листопад”, модел ИГ2-1

460.00 лв без ДДС
Разгледай

Занимателна игра “Магазин”, модел ИГ2-2

560.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Криво огледало”, модел ИГ2-4

460.00 лв без ДДС
Разгледай

Черна дъска за рисуване, модел ИГ2-6

280.00 лв без ДДС
Разгледай

Образователна игра “Аз броя”, модел ИГ2-7

310.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Ребус животни”, модел ИГ2-8

310.00 лв без ДДС
Разгледай

Ребус “Професии”, модел ИГ2-9

310.00 лв без ДДС
Разгледай

Образователна игра “Светът на животните”, модел ИГ2-10

460.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Водолаз”, модел ИГ2-11

280.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Космонавт”, модел ИГ2-12

280.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Маймуна”, модел ИГ2-13

280.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Морски шах”, модел ИГ2-14

330.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Автомобил”, модел ИГ2-15

670.00 лв. без ДДС
Разгледай

Занимателна игра, Лабиринт “Животни” модел ИГ2-16

330.00 лв без ДДС
Разгледай

Черна дъска, модел ИГ2-18 – За класна стая на открито

740.00 лв без ДДС
Разгледай

Занимателна игра, “Сметало” модел ИГ2-19

310.00 лв. без ДДС
Разгледай

Ребус “Цветове” модел ИГ2-20

330.00 лв без ДДС
Разгледай

Игра “Оптическа илюзия”, модел ИГ3

250.00 лв без ДДС
Разгледай

Музикална игра, модел ИГ5-1

740.00 лв. без ДДС
Разгледай

Детска игра “Телефон”

560.00 лв без ДДС
Разгледай

Комплект фигури за шах

1870.00 лв без ДДС
Разгледай

Детска игра “Дама”

от 140.00 лв без ДДС
Разгледай

Съоръжение за игра с пясък “Неси”, модел ИГ4-1

2 500.00 лв без ДДС
Разгледай

Съоръжение за игра с пясък, модел ИГ4-2 “Багер”

960.00лв. без ДДС
Разгледай