За пушенето в близост до детската площадка

    След влизането в сила на изменението на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето за много от хората останаха неясноти по отношение пушенето на детските площадки и прилежащите им територии. Лично на нас ни се е случало да посещаваме заведения на открито, където има детски съоръжения в непосредствена близост до масите. Съответно на първата редица маси тютюнопушенето е забранено и пепелници не се раздават, но на съседните маси то вече е разрешено. Разстоянието между маси за пушачи и непушачи е не повече от 2 метра, като тези на пушачи не са обособени или отделени по никакъв начин от останалите. Тук естествено възниква въпросът как се определя зоната за тютюнопушене на откритите места в близост до детските кътове за игра. Законът казва следното:

„Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.“

/ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
Обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г./

    Предвид солените санкции, които се налагат, темата стана особено наболяла за собствениците на заведения с места на открито, където има осигурени занимания за малчуганите. Глобите за физически лица, които пушат на забранените места след поправката на закона, е от 300 до 500 лв за първо нарушение и от 500 до 1000 за второ. Собствениците на заведения ще бъдат санкционирани с два вида глоби – за еднолични търговци и за юридически лица. Първите ще заплащат от 1000 до 1500 лева, за първо нарушение, а за второ – от 1500 до 3000 лева. За юридическите лица са предвидени санкции от 3000 до 5000 лв за първо нарушение и до 10000 лв за второ.
Ако сте собственик на обект, на терирорията на който има обособен детски кът със съоръжения за игра, ви препоръчваме ясно да обособите границите на площадката за игра от останалите части на обекта – заведения за хранене, хотелска част, търговки обекти и т.н. Едновременно с това информирайте клиентите си, че тютюнопушенето на детската площадка е забранено. Поставете на подходящо място Заповед за забрана на тютюноюушенето. Образец на такава заповед можете да изтеглите от тук:Образец на заповед за забрана на тютюнопушенето
Детски площадки, Полезни съвети