Как да разберете дали е напълно обезопасена площадката, на която играе вашето дете?

playground-Pleven

Детска площадка, отговаряща на стандартите за безопасност, изградена от Импресия в град Плевен

     Понякога поддържани и добре изглеждащи детски площадки за игра, със здрави и нови съоръжения, крият опасности, които можете да не забележите на пръв поглед. За да бъде осигурена безопасността на децата, е неоходимо да бъдат спазени някои основни изисквания:
Под съоръжения с височина на падане над 60 см задължително трябва да има ударопоглъщаща настилка. Под височина на падане в случая се разбира най-голямата височина, от която може да падне детето. Ударопоглъщащата настилка може да бъде от трева, пясък, дървесни кори или синтетична (каучукови плочи или саморазливна кучукова настилка). Тук е важно да се отбележи, че тревата като настилка може да се използва безопасно само за съоръжения с максимална височина на падане до един метър.
Максималната височина, от която може да падне свободно детето, не трябва да надвишава 3 метра. При по-голямата част от съоръженията това изискване е спазено, но уловката тук е, че често има лесно достижими покриви и други високи части от съоръженията, чиято височина надвишава 3 метра. Такива съоръжения крият опасности от покатерване на децата до големи височини.
На площадките играят както малки, така и по-големи деца и на тях има съоръжения, подходящи за различните възрастови групи. Тези от тях, които са предназначени за по-големите деца, трябва да бъдат трудно достъпни за малките. Обикновено това се постига, като най-ниското стъпало не трябва да започва от по-малко от 40 см, а най-ниската платформа не трябва да бъде по-ниско от 60 см. Това е необходимо, за да не могат съвсем малките деца (под три години) да пропълзят или да се покатерят до опасни за тях височини.
Всяко съоръжение за игра на детски площадки за обществено ползване трябва да отговаря на стандарта за безопасност. БДС EN 1176-1:2009 г. Съответсвието със стандарта се изписва върху табелките, които задължително се поставят върху всяко съоръжение. На тези табелки трябва да бъдат означени още производителя на съоръжението и неговият сериен номер.

Детски площадки, Полезни съвети ,