ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


ОДЗ 160 София

Вижте други модели детски къщички и други съоръжения за игра, произведени от Импресия.