ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Детска площадка на морска тематика в морското градче Бяла. Вижте още детски площадки на тема “Морето”: http://impresia.net/category/detski-ploshhadki/projects

Община Бяла