ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Лост за набиране, модел ФМС48

385.00 лв. без ДДС
Разгледай

Успоредка, модел ФМС49

525.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена, модел ФМС50

965.00 лв без ДДС
Разгледай

Ръкоход, модел ФМС51

865.00 лв. без ДДС
Разгледай

Троен лост за набиране, модел ФМС52

635.00 лв. без ДДС
Разгледай

Двоен лост за набиране, модел ФМС59

595.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена на 2 нива, модел ФМС60

790.00 лв. без ДДС
Разгледай

Фитнес уред за лицеви опори, модел ФМС61

280.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран уред – Шведска стена и Ръкоход, модел ФМС62

1 785.00 лв. без ДДС
Разгледай

Лост за набиране на три нива, модел ФМС65

665.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 66

780.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 77

2 395.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 78

1 735.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС83

4 200.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС85

1 735.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 92

2 125.00 лв. без ДДС
Разгледай

Ръкоход и стълба за катерене, модел ФМС 108

1 145.00 лв без ДДС
Разгледай

Успоредка и лост за набиране. модел ФМС 109

737.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 113

2 895.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 123

3 745.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 125

2 270.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 127

3 620.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 130

5 260.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 136

3 330.00 лв без ДДС
Разгледай