ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Лост за набиране, модел ФМС48

470.00 лв. без ДДС
Разгледай

Успоредка, модел ФМС49

620.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена, модел ФМС50

1 140.00 лв без ДДС
Разгледай

Ръкоход, модел ФМС51

1 130.00 лв. без ДДС
Разгледай

Троен лост за набиране, модел ФМС52

750.00 лв. без ДДС
Разгледай

Двоен лост за набиране, модел ФМС59

705.00 лв. без ДДС
Разгледай

Шведска стена на 2 нива, модел ФМС60

940.00 лв. без ДДС
Разгледай

Фитнес уред за лицеви опори, модел ФМС61

330.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран уред – Шведска стена и Ръкоход, модел ФМС62

2 070.00 лв. без ДДС
Разгледай

Лост за набиране на три нива, модел ФМС65

750.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 66

1 250.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 77

2 800.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран фитнес уред, модел ФМС 78

2 120.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС83

5 530.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС85

2 120.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 92

2 600.00 лв. без ДДС
Разгледай

Ръкоход и стълба за катерене, модел ФМС 108

1 280.00 лв без ДДС
Разгледай

Успоредка и лост за набиране. модел ФМС 109

950.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 113

3 425.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 123

4 200.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 125

2 800.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 127

4 400.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 130

5 750.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбиниран спортен уред, модел ФМС 136

4 010.00 лв без ДДС
Разгледай