ИМПРЕСИЯ-99 ООД, тел: 0518 / 441 – 36, факс: 0518 / 469 – 43 , мобилен: 088 /500 – 13 – 39, e-mail: office@impresia.net


Сортирайте
 

Комбинирано съоръжение за игра, модел КД61 – “Магазинче за закуски”

1 398.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД50 – “Славейче”

1 336.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД43 – “Фермата”

1 682.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД52

1 582.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД68

1 709.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД51 – “Локомотив”

1 866.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД41 – Лабиринт “Сафари”

1 566.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД69

2 071.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД67

2 006.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД54 – “Бялата акула”

2 033.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД42 – Лабиринт “Горска пътека”

2 236.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД58

2 112.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД95 -“Хеликоптер”

2 333.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД48 – “Бялото зайче”

2 799.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД56 – “Лисицата и враната”

2 803.00 лв. без ДДС
Разгледай

Детска къщичка със занимателни игри и подвижен мост, модел КД64 – “Двете къщички”

2 749.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД53 – “Локомотив с пързалка”

2 708.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД60

2 920.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД59 – “Корабчето”

2 960.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД62 – “Влакче”

3 222.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД47 – “Джунглата”

2 542.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД44 – “Морско дъно”

3 203.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД55 – “ЖП гара”

3 312.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД46 – “Горска къщичка”

3 349.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД49

3 798.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД63 – “Тайната пътека”

3 795.00 лв. без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД65 – “Влакче с два вагона”

4 578.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД45 – “Малката принцеса”

4 681.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД66

5 064.00 лв без ДДС
Разгледай

Комбинирано детско съоръжение, модел КД97

5 653.00 лв без ДДС
Разгледай